ROZPOCZĘCIE PRAC MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE EFEKTU PROJEKTU

6 listopada 2018

W dniu 05.11.2018 r. rozpoczęły się prace terenowe w ramach zadania pn. „Usuwanie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej”, które ma na celu utrzymanie efektów projektu LIFE12NAT/PL/000031.

Usuwanie siewek niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów odbywa się punktowo, przy pomocy lekkich maszyn o napędzie gąsienicowym gumowym. Prace mechaniczne wspierane są przez prace ręczne. Niepożądane rośliny usuwane są w całości – części naziemne wraz z korzeniami
i kłączami, bez fragmentacji. Zwrócona jest szczególna uwaga na chronione siedliska muraw napiaskowych.

Obecnie prace obejmują obszar ok. 20 ha i potrwają do 10 grudnia 2018 r. W przyszłym roku zlecone zostaną prace na kolejnych 100 ha.

 

 

 

 

 

Sporządził: Wioletta Głowa

Zdjęcia WG