Siódme warsztaty w Zamościu

12 marca 2017

W dniu 10.03.2017r. w Zamościu odbył się kolejny bo już 7 warsztat przeznaczony dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska. Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres tematyczny warsztatu obejmował :
Zasad ochrony obszarów 2000,
Metod czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych,
Ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych ( muraw napiaskowych, wydm śródlądowych ).
tekst K.Kępa
Fot. KK