Skład Rady Projektu

    • Przewodniczący Rady Projektu ppłk Ryszard Ziółkowski
     Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
    • Zastępca Przewodniczącego Rady Projektu mgr Piotr Sułek
     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
    • dr hab. Oimahmad Rahmonov
     prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
    • dr hab. inż. Stanisław Małek
     prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
    • dr Bożena Kotońska
     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
    • mgr inż. Edyta Sygocka
     Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej
    • ppłk Grzegorz Bodnar
     Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
    • kpt. Tomasz Markiewicz
     6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego
    • mgr inż. Marek Stolarczyk
     Jednostka Wojskowa Nr 3811
    • Kamil Wołek 
     Gmina Klucze
    • Paweł Grzybowski
     Klub GAJA
    • Maria Gronicz
     Przedstawiciel Nadleśnictwa Olkusz
    • Artur Wojtasik
     Przedstawiciel Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Rada projektu spotykać się będzie 2 razy w roku przez okres trwania projektu na spotkaniach jednodniowych w sumie 8 spotkań.

Do zadań rady projektu należy:

 • merytoryczny nadzór nad realizacją projektu
 • pomoc dla kierownictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ewentualnych zmian w terminie, zakresie i sposobie realizacji zadań.
 • pomoc dla kierownictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ryzyka, zagrożenia realizacji projektu