Spotkanie PLATFORM MEETING

18 listopada 2018

W dniach 15-16 listopada 2018r. odbyło się spotkanie PLATFORM MEETING projektów LIFE  organizowane przez ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KIELCACH Beneficjent Koordynujący projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu „ Spotkania poświęcone było wymianie doświadczeń między projektami. Wszyscy uczestnicy Platform meeting podzielili się na trzy grupy przy 3 stanowiskach podzielonych tematycznie. Każda grupa obejmowała inny blok tematyczny. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były: zamykanie Projektów, raport końcowy, różnice w kursie Euro, sporządzanie raportów końcowych, sprawy księgowo – finansowe.

Podczas spotkania przybliżono tematy związane z rozliczaniem Projektów

Life, pisaniem i składaniem raportu końcowego.

Drugiego dnia przedstawiciele Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zapoznali uczestników z terenem działań obejmujących ich projekt.

 

Sporządził: Katarzyna Kępa

Zdjęcia: z archiwum LIFE