Spotkanie z projektem LIFE11 NAT/PL/432

7 marca 2016

W dniach 03-04.03.2016 w ramach działania F2 odbyło się spotkanie Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 z Projektem  pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.
Pierwszy dzień spotkania odbywał się w biurze Projektu w którym uczestniczył również Projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn.: „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.
Tematyka poruszanych rozmów dotyczyła: celów, wskaźników jakie należy osiągnąć w czasie trwania projektów. Następnie omówiono sposób realizacji oraz trudności napotkane w trakcie prowadzenia prac i ich rozwiązania, stan zaawansowania prac. Ważnym tematem było raportowanie do Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poruszono również temat zmian w umowie sposobu ich wprowadzania i dalszej ich realizacji.
Drugi dzień spotkania to sesja terenowa gdzie zapoznano uczestników z przebiegiem prac realizowanych w ramach projektu RZI w Krakowie (LIFE12 NAT/PL/000031).

K.Kępa

 

 

12791092_1739803736238850_466013808960845676_n