TERENOWY PUNKT INFORMACYJNY

11 sierpnia 2017

W ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 wybudowaliśmy Terenowy Punkt Informacyjny przeznaczony dla żołnierzy ćwiczących na terenie Pustyni Błędowskiej oraz służący upowszechnianiu wiedzy o projekcie, Naturze 2000 i przyrodzie.