Udostępnienie terenu Pustyni Błędowskiej – Gmina Klucze

6 czerwca 2016

Uwaga: Teren Pustyni Błędowskiej użytkowany przez wojsko (północna część pustyni) jest terenem zamkniętym.

Udostępnienie terenu Pustyni Błędowskiej – Gmina Klucze:

Zapraszamy do odwiedzania Pustyni Błędowskiej przygotowanej turystycznie przez Gminę Klucze: (Punkt widokowy – Wzgórze Czubatka, współrzędne GPS:50*20’11.00N, 19*32’56.70E oraz wjazd od strony lasu (ul. Bolesławska) gdzie jest altana, tablice informacyjne i miejsce zagospodarowane turystycznie: GPS: 50*20’09,08N, 19*31’59,79E, )

Szczegółowe informacje na stronie http://pustynia-bledowska.eu/www/

Na turystów czekają dwie ścieżki dydaktyczne o łącznej długości 5 km we wschodniej części pustyni poddanym zabiegom, wzdłuż których znajdziemy osobliwe miejsca warte bliższego poznania. Ścieżki zostały wyposażone m.in. w dwie wiaty znajdujące się na obrzeżach otwartej przestrzeni i dwa tarasy widokowe.

Zwiedzanie Pustyni Błędowskiej poza wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi wymaga wcześniejszego poinformowania Wójta Gminy Klucze drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez osobiste stawienie się w Pustynnym Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Klucze. W celu zorganizowania imprezy na terenie pustyni organizator powinien złożyć do Wójta Gminy Klucze właściwy wniosek wraz z załącznikami. Wniosek oraz załączniki są do pobrania poniżej. Obecnie opracowywany jest regulamin udostępniania Pustyni Błędowskiej wraz z zasadami korzystania z jej terenów. Regulamin zostanie podany do informacji publicznej niebawem.

Wniosek o udostępnienie terenu

Pustyni Błędowskiej w celu organizacji imprezy

Mapa Pustyni Błędowskoej

Oświadczenie – impreza niemasowa

Oświadczenie – ubezpieczenie

Procedura udostępniania terenu Pustyni Błędowskiej