UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN

Na obszarze 86,3233 h (tj. 23% całości obszaru) zostały zakończone działanie polegające na oczyszczeniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zadanie polegało na wykonaniu prac saperskich do głębokości 1,2 m. Wykryto, usunięto i zniszczono przedmioty wybuchowe i niebezpieczne ze wskazanego obszaru. Ponadto usunięte zostały „dzikie” wysypiska odpadów, gruzu i złomu.

0n

DSC_1561

DSC_1569