Umowa na usunięcie roślinności

24 czerwca 2020

W dniu 23.06.2020 została podpisana umowa z Firmą  Usługowo – Handlowy „JAWOR” na usunięcie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błedowskiej. Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu LIFE12 NAT/PL/000031 jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na dążeniu do utrzymania i poprawy stanu ochrony siedlisk napiaskowych chronionych w ramach sieci Natura 2000

Sporządził K.Kępa
Fot. KK