Umowa na usunięcie roślinności

4 sierpnia 2021

W dniu 03.08.2021 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo Usługową SEKWOJA na usunięcie niepożądanej roślinności z 60 ha, w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej.  Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na dążeniu do utrzymania i poprawy stanu ochrony siedlisk napiaskowych chronionych w ramach sieci Natura 200.

Planowane zakończenie prac – 31.10.2021 r.  

Sporządziła A. Chmiel


Fot. A. Chmiel