Umowa na usunięcie roślinności

25 lipca 2019

W dniu 24.07.2019 została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Produkcyjno –Usługową SEKWOJA na usunięcie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów  północnej części Pustyni Błedowskiej. Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu LIFE12 NAT/PL/000031 jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na dążeniu do utrzymania i poprawy stanu ochrony siedlisk napiaskowych chronionych w ramach sieci Natura 2000

Sporządził K.Kępa

Zdjęcia K.K