Utrzymanie efektu projektu

13 września 2018

Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu Life+ jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na dążeniu do utrzymania i poprawy stanu ochrony siedlisk napiaskowych chronionych w ramach sieci Natura 2000. 

W tym celu  na Pustyni Błędowskiej trwają prace czyszczenia gleby bielicowej za pomocą zakupionego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 sprzętu: głębosza i sandcleanera.

Celem naszym jest utrzymywać ten teren w obecnym stanie, tzw. bez drzew i krzewów.

Prace trwają od 25.06.2018 i planowane ich zakończenie to 31.10.2018r

Sporządził K.Kępa

fot: K. Kępa