Uwaga zmiana numerów telefonów stacjonarnych.

2 marca 2015

Uwaga
Zmiana numerów telefonów stacjonarnych. Aktualne zamieszczone w zakładce Kontakty.
( przed numerem 261 nie należy wybierać numeru kierunkowego. Numery telefonów komórkowych nie ulegają zmianie)