UWAGA ! ! !

9 grudnia 2014

UWAGA ! ! !

Wojskowy Teren Pustyni Błędowskiej został oczyszczony z odpadów komunalnych. PROSIMY NIE ZANIECZYSZCZAĆ TERENU PUSTYNI.

Podczas nadzorów w terenie coraz częściej napotyka się „dzikie” wysypiska odpadów komunalnych pozostawionych przez ludzi. Teren Pustyni monitorowany jest przez pracowników Zespołu Zarządzającego, firmę rozminowującą oraz wykonawcę monitoringu przyrodniczego. Przypadki znalezienia odpadów na Terenie Wojskowej części Pustyni Błędowskiej będą zgłaszane na posterunek Policji oraz Żandarmerię Wojskową celem wszczęcia postępowania.