USUWANIE WIERZBY PIASKOWEJ

12 września 2017

Pustynia Błędowskie z każdym dniem wygląda coraz lepiej.

Po długich i trudnych pracach usuwania drzew i krzewów, które zakończyliśmy w lutym b.r. właśnie rozpoczynamy kolejny etap prac – tym razem usuwania wierzby piaskowej.

Prace te wymagają szczególnej ostrożności, gdyż w dużej mierze wierzba piaskowa porasta dobrze zachowane płaty muraw i cennych przyrodniczo siedlisk.

Prace „Usuwania zakrzaczeń wierzby piaskowej na terenie Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+” prowadzone są przez firmę OPTIMAX – Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane z siedzibą w Trzebini, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 71 – umowa nr 30/2017/LIFE z dnia 25.08.2017r.

Opracowanie i zdjęcia: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031