Warsztaty „Zasady ochrony obszarów Natura 2000 – Pustynia Błędowska”

29 października 2015

28.10.2015 odbyły się drugie z pięciu warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz osób zarządzającymi terenami wojska, które mają szczególne znaczenie przyrodnicze
w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przyrody i ochrony środowiska na terenach wojskowych.

Osobą prowadzącą był dr Wojciech Mróz a szkolenie odbyło się w formie warsztatów terenowych na Pustyni Błędowskiej.

Zakres tematyczny szkolenia dotyczył zasady ochrony obszarów Natura 2000. Metody czynnej ochrony obszarów Natura 2000 na obszarach wojskowych. Ochrona napiaskowych siedlisk przyrodniczych (murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe) w praktyce. Potencjalne konflikty pomiędzy wymogami ochrony przyrody
a użytkowaniem terenów wojskowych. Finansowanie i realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody.

Tematy poruszane podczas warsztatów terenowych:

Informacje o projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”.

Podstawowe informacje o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i jej funkcjonowanie w Polsce. Obszary Natura 2000 na terenach wojskowych.

Zarządzanie obszarami Natura 2000 – podstawowe instrumenty, uwarunkowania sporządzania i realizacji planów zadań ochronnych.

Pustynia Błędowska PLH120014 – charakterystyka obszaru, przedmioty ochrony, plan zadań ochronnych, prowadzone działania ochronne

Metody czynnej ochrony obszarów Natura 2000 na obszarach wojskowych. Ochrona napiaskowych siedlisk przyrodniczych (murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe) w praktyce.

Potencjalne konflikty pomiędzy wymogami ochrony przyrody a użytkowaniem terenów wojskowych. Finansowanie i realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody. Dyskusja.

Anna Nowak

Specjalista d/s. promocji

11061978_1699359240283300_3292923338305115157_o