WIZYTA DR HAB. INŻ. HUBERTA LACHWICZA PROWADZĄCEGO BADANIA JAKOŚCI TECHNICZNEJ SUROWCA DRZEWNEGO Z PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ.

14 września 2017

W dniu 11.09.2017r. na terenie Pustyni Błędowskiej gościliśmy Dr hab. inż. Huberta Lachowicza (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu).

Podczas wizyty na Pustyni Błędowskiej odwiedziliśmy miejsca, w których w marcu 2015 roku prowadzone były badania terenowe mające na celu pozyskanie surowca drzewnego do badań jakości technicznej. Były to powierzchnie zlokalizowane w drzewostanach Nadleśnictwa Olkusz jak i na terenie wojskowym Pustyni, na którym wszystkie drzewa zostały już usunięte podczas prowadzenia prac mających na celu rewitalizację siedlisk pustynnych.

Aktualnie w Katedrze Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie zostały zakończone badania wybranych właściwości: strukturalnych (średnia szerokość słoja i udział drewna późnego), fizycznych (gęstości) i mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien, wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości przy zginaniu statycznym) a wyniki zostaną poddane analizom statystycznym.

W badaniach wzięła udział również absolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie pani mgr inż. Anna Bieniasz.