Wizyta eksperta z Komisji Europejskiej

10 marca 2014

DSC_4156a
Dnia 12 lutego 2014r. miał miejsce – Monitoring, wizyta eksperta z Komisji Europejskiej dla projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa Ochrona Nieleśnych Siedlisk Przyrodniczych na Terenach Wojskowych w Obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska.
Spotkanie odbyło się z zespołem zarządzającym projekt w trakcie którego zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • stan zaawansowania i wdrażania projektu,
  • planowane w projekcie działania,
  • prowadzenie dokumentów z zakresu zamówień publicznych,
  • a także sprawy administracyjne i finansowe.