Wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej

13 października 2018

 9 m-c od zakończenia projektu „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” w dniu 28.09.2018 r. Pani Monitor Projektu przedstawiciel Komisji Europejskiej sprawdzał jego trwałość.
Zespół Sekcji Ochrony Środowiska wraz z Zespołem Zarządzającym Projektem oraz Panią Monitor Expert uczestniczył w wizji w terenie . Pani Monitor Expert mogła ocenić prace jakie realizujemy na terenie pustyni sprzętem zakupionym w ramach projektu. Prace nasze w ramach zachowania  trwałości zostały przez Panią Expert  ocenione wysoko.
Sporządził : K.Kępa
Foto : K. Kepa

Foto : K. Kępa