Wizyta terenowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

10 marca 2016

W dniu 09.03.2016r Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła wizję terenową w celu oceny stanu siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska oraz efektów realizacji działań ochronnych.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie realizując projekt LIFE12NAT/PL/000031 ,,Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000″, wykonuje działania ochronne wskazane przez zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31.07.2014 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska PLH120014. Zgodnie z treścią zarządzenia, sposób realizacji działania polegającego na wycince drzew i krzewów z powierzchni siedlisk oraz jego efekt monitoruje sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

K.Kępa

 

1496188_1741072252778665_8331102957997999202_o