Wizyta Wydziału Leśnego Katedry Użytkowania Lasu.

20 marca 2016

W dniu 17.03.2016r. na terenie Pustyni Błędowskiej dr inż. Hubert Lachowicz oraz pan Jarosław Kikulski z SGGW Warszawa – Wydział Leśny Katedry Użytkowania Lasu odwiedzili teren Pustyni Błędowskiej w celu pobrania próbek drewna sosny do badań strukturalnych i fizyko-mechanicznych. Powierzchnie do badań zostały wyznaczone zarówno na terenie należącym do wojska, jak i na terenie Lasów Państwowych.

W wyniku realizacji prowadzonych badań będzie możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak zmieniają się podstawowe parametry i wskaźniki struktury włókien drzewnych właściwości strukturalne i fizyko-mechaniczne drewna z terenu Pustyni Błędowskiej w porównaniu do drewna z drzewostanów gospodarczych.

Justyna Markiewicz-Kuchta
Fot.JMK

1453289_1744264522459438_3538759173150776791_n