Wynik monitoringu przyrodniczego

30 czerwca 2020

W dniu 29.06.2020r. został przedstawiony wynik monitoringu przyrodniczego wykonanego w ramach trwałości efektu ekologicznego. Monitoring przyrodniczy wykonany w roku 2020 umożliwił porównanie stanu siedlisk przyrodniczych na reprezentatywnej próbie 1/6 transektów (20 z 120) wyznaczonych do prac monitoringowych w ramach transektu

Sporządził K.Kępa