Wynik monitoringu przyrodniczego

6 sierpnia 2019

W dniu 05.08.2019r. został przedstawiony wynik monitoringu przyrodniczego wykonanego w ramach trwałości efektu ekologicznego. Monitoring przyrodniczy wykonany w roku 2019 umożliwił porównanie stanu siedlisk przyrodniczych na reprezentatywnej próbie 1/6 transektów (20 z 120) wyznaczonych do prac monitoringowych w ramach transektu

Przeprowadzone badania monitoringowe w żadnym przypadku nie wykazały istotnej zmiany stanu ochrony siedlisk przyrodniczych na badanych transektach.

Należy jednak zwrócić uwagę, że dwa wskaźniki uległy znaczącej poprawie – Ekspansja krzewów i podrostu drzew (poprawa z U1 na  FV na sześciu transektach, oraz pogorszenie na jednym) oraz  Obce gatunki inwazyjne (poprawa wartości na pięciu stanowiskach i pogorszenie na jednym).

Wskazuje to na skuteczność przeprowadzonej  w tym czasie ochrony czynnej, polegającej na  czyszczeniu pól deflacyjnych, a także na selektywnym usuwaniu odrastających wierzby.

Sporządził K.Kępa

Zdjęcia K.K