XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg Pierwiastków w przyrodzie BIOAKUMULACJA-TOKSYCZNOŚĆ-PRZECIWDZIAŁANIE”

10 września 2015

Dzisiaj przedstawicielki naszego projektu brały udział w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg Pierwiastków w przyrodzie BIOAKUMULACJA-TOKSYCZNOŚĆ-PRZECIWDZIAŁANIE”

Konferencja zorganizowana była przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Departamentem Infrastruktury MON.

Patronat nad ww. konferencją objął Podsekretarz Stanu
 w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pani Beata Oczkowicz.

W trakcie Konferencji Pani Edyta Mazur I Pani Katarzyna Kępa przedstawiły zakres prac w ramach projektu Life+ Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych
w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska.

Ponadto przedstawione zostały m.in. najnowsze wyniki prac i badań naukowych dotyczących jakości środowiska przyrodniczego, w tym powietrza, wód, gleb oraz flory i fauny, w trzech blokach tematycznych: akumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie.

Program konferencji:

http://www.ios.edu.pl/pol/konferencja/zawartosc-merytoryczna

12027206_1686519854900572_7637140705218300665_o

12015071_1686519801567244_4322067126829332197_o