Zajęcia dydaktyczne na pustyni

23 maja 2019

W dniu 22.05.2019r na terenie Pustyni Błędowskiej przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne dla grupy studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie. Zajęcia miały na celu przedstawienie działań, celów oraz efektów realizowanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie w latach 2013-2017 projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochron nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000- Pustynia Błędowska”

Sporządził K.Kępa, zdj: K.K.