Zakończenie prac usuwania drzew i krzewów

5 marca 2017

Zakończenie prac usuwania drzew i krzewów.

W dniu 03.03.2017 firma Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Spokojnej 6 w Tarnowie zakończyła prace polegające na usuwaniu drzew i krzewów z terenów renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych – działanie ochrony czynnej w projekcie LIFE 12/NAT/PL 000031 pn.: ”Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”  –  Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzone w ramach umowy nr 34/2014/LIFE z dnia 30.12.2014r.

Drzewa i krzewy zostały usunięte a teren oczyszczony na powierzchni około 366 ha.

Tekst J. Markiewicz- Kuchta, zdj. E. Mazur