Zakończono prace czyszczenia pól deflacyjnych.

28 listopada 2017

Założony CEL realizacji zadania został osiągnięty. Strefa buforowa (pola deflacyjne) została oczyszczona poprzez jednorazowe czyszczenie głęboszem i sandcleanerem terenu nie porośniętego murawami napiskowymi.

Prace wykonywane były w okresie : 12-27.06.2017 (11 dni), 17.07-11.08.2017 (20 dni), 04.09-24.11.2017 (57 dni) w oparciu o Plan prac pilotażowych czyszczenia gleby bielicowej, na podstawie Rozkazów dziennych Szefa RZI w Krakowie. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi głębosza z wałami zębatymi oraz sandcleanera i udzielono im instruktażu w zakresie prowadzenia prac, BHP, P.POŻ i ochrony przyrody i środowiska.

Teren objęty działaniami ochrony czynnej (C1), z którego usunięto zwarty drzewostan oraz zarośla sosnowe, pomimo usunięcia biomasy (igliwie, szyszki, gałęzie, korzenie) przed przeprowadzeniem prac na polach deflacyjnych pokrywała kilkudziesięciocentymetrowa warstwa organiczna tworząca inicjalną glebę bielicową, na której w wyniku sukcesji będą pojawiały się siewki sosny i innych drzew, oraz rośliny zielne charakterystyczne dla terenów pozrębowych. Odkryta gleba może być zasiedlana również przez gatunki inwazyjne.

Przedmiotowy teren (zakładano ok. 200 ha – ostatecznie prace wykonano na 182 ha (pozostały teren to obszar siedlisk)) nie był pokryty przez chronione siedliska przyrodnicze, jednak warunkuje ich zachowanie na obszarze objętym projektem. Tereny otwartego piasku tworzą tzw. strefę buforową, na której w sposób swobodny mogą zachodzić procesy eoliczne, a przemieszczany z niej piasek będzie powstrzymywał sukcesję na płatach chronionych siedlisk 2330 i 6120.

Przeprowadzono prace na ok 180 ha terenu, częściowo za pomocą głębosza i sandcleanera, zależnie od bieżącej oceny terenu przez osobę nadzorującą.

Prace wykonywane były przy użyciu następującego sprzętu: 2 TRAKTORY (35 WOG i 5 Batalion), GŁĘBOSZ, SANDCLEANER, Kontener KP7, koparko-ładowarka, ciągnik siodłowy z naczepą Jelcz 417D,

Uwaga: użyto 2 traktory kołowe JOHN DEERE 6095: silnik wyposażony jest w filtr DPF oraz katalizator DOC spełniający  najwyższe normy ekologiczne klasy III B, napęd 4×4 oraz wyposażenie w złącza mechaniczne i hydrauliczne w pełni zabezpieczające wymagania sandcleanera oraz głębosza z wałami.

Podczas prowadzonych prac nie odnotowano wypadków i zagrożeń pracujących osób, nie odnotowano zniszczeń i zanieczyszczenia terenu. Również nie natrafiono na przedmioty wybuchowe i niebezpieczne. Ćwiczenia wojska nie wpływały w znacznym stopniu na prowadzone prace, dostosowywano sposób i miejsce prowadzenia prac do potrzeb ćwiczących żołnierzy.  Prace przebiegały bez większych zakłóceń.

Według bieżących potrzeb na terenie Pustyni wymieniano materiał zużywalny tj. śruby w głęboszu oraz zęby w sandcleanerze, na bieżąco każdego dnia, po skończonej pracy, oczyszczano maszyny i traktory z zanieczyszczeń.

Opracowała: Edyta Mazur