Zapytania ofertowe

Data ogłoszenia: 10.05.2017
Termin składania ofert: 15.05.2017
Tryb postępowania: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zakup iPhone do obsługi drona w projekcie LIFE12NAT/PL/000031

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Wycena ofertowa

_____________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 10.05.2017
Termin składania ofert: 15.05.2017
Tryb postępowania: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zakup oprogramowania Pix4D MapperPro do wykonania ortofotomapy, w projekcie LIFE12NAT/PL/000031

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Wycena ofertowa

Opis zamówienia

Wzór umowy

__________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 09.12.16
Termin składania ofert: 21.12.16
Tryb postępowania: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dostawa fabrycznie nowego drona (BSP) w raz z osprztętem w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania: 

zaproszenie

opis-przedmiotu-zam

umowa-zakup-drona

umowa-gwarancji

wycena-ofertowa

zmiana-adresu-e-mail-i-terminu-skladania-ofert

pytania-i-odpowiedzi

___________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 23.12.14
Termin składania ofert: 09.01.15
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Organizacja cyklu 5 warsztatów szkoleniowych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 22.12.14
Termin składania ofert: 31.12.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Wykonywanie zewnętrznego audytu finansowego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

___________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 28.11.14
Termin składania ofert: 03.12.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Wykonywanie zewnętrznego audytu finansowego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozeznanie cenowe

____________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 23.07.14
Termin składania ofert: 29.07.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Wykonywanie zadań Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych” w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania:
– Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (23.07.14)
– Opis przedmiotu zamówienia (23.07.14)
– Wzór umowy (23.07.14)
– Wymagania stawiane wykonawcom (23.07.14)
– Wycena ofertowa (23.07.14)
– Dokumentacja przetargowa na postępowanie pn. „Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (23.07.14)

– Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (25.07.14)

– Informacja o unieważnieniu postępowania (29.08.14)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 02.07.14
Termin składania ofert: 10.07.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

„Wykonywanie zadań Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych” w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 – Ogłoszenie (23.07.14)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 25.06.14
Termin składania ofert: 04.07.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

„Monitoring efektów działań ochronnych” w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 12.06.14
Termin składania ofert: 20.06.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

„Monitoring efektów działań ochronnych” w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 20.05.14
Termin składania ofert: 30.05.14
Tryb postępowania: Rozeznanie cenowe

Wykonywanie zewnętrznego audytu finansowego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 15.05.14
Termin składania ofert: 22.05.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Usługa polegająca na wykonywaniu tłumaczeń tekstowych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanym ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW obejmującą następujące rodzaje tłumaczenia: a) tłumaczenia uwierzytelnione z języka angielskiego tekstów specjalistycznych, b) tłumaczenia uwierzytelnione na język angielski tekstów specjalistycznych, c) tłumaczenia ekspresowe uwierzytelnione na język angielski tekstów specjalistycznych, d) tłumaczenia ekspresowe uwierzytelnione z języka angielskiego tekstów specjalistycznych, e) korekta przetłumaczonego wcześniej tekstu polegająca na weryfikacji merytorycznej

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 17.04.14
Termin składania ofert: 24.04.2014r.
Tryb postępowania: Rozeznanie cenowe

Rozeznanie rynku dla zadania pn.: Wykonywanie zadań Inspektora Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac dotyczących sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania:

– Opis przedmiotu zamówienia (17.04.14)
– Rozeznanie cenowe rynku (17.04.14)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 01.04.14
Termin składania ofert: 08.04.14
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Dostawa aparatu fotograficznego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW

Pliki do pobrania:

– Opis przedmiotu zamówienia (01.04.14)
– Druk wyceny ofertowej (01.04.14)
– Protokół przyjęcia-przekazania (01.04.14)
– Wzór umowy (01.04.14)
– Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (01.04.14)