Debata społeczna dot. bezpieczeństwa na terenie Pustyni

7 lutego 2019

W dniu 5 lutego 2019 r. uczestniczyliśmy w debacie społecznej zorganizowanej w gminnym ośrodku kultury w Kluczach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w turystyce na terenie Pustyni Błędowskiej. W debacie udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, policja, wojsko, straż pożarna i straż leśna. Licznie przybyli mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. O bezpieczeństwie na pustyni Korzystając z okazji ...

Czytaj dalej

Podsumowanie 2018 roku

21 grudnia 2018

W bieżącym roku główne działania były skupione na zapewnieniu trwałości efektu ekologicznego osiągniętego w ramach projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska”, zakończonego pod koniec 2017 r. Dołożono wszelkich starań, aby utrzymać siedliska muraw napiaskowych, zapobiec procesom eutrofizacji podłoża, utrzymać lotność piasku na ...

Czytaj więcej

SZLACHETNA PACZKA W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

7 grudnia 2018

Sekcja Ochrony Środowiska w Krakowie po raz pierwszy zorganizowała w rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie Świąteczną akcję „Szlachetna Paczka” Podopiecznym naszego zarządu został 64 letni Pan Jan. Pan Jan to samotny człowiek utrzymujący się z pomocy opieki społecznej oraz drobnych prac sezonowych. Pan Jan uwielbia rozmowy z ludźmi, poznawanie nowych osób co pozwala mu na ...

Czytaj więcej

Spotkanie PLATFORM MEETING

18 listopada 2018

W dniach 15-16 listopada 2018r. odbyło się spotkanie PLATFORM MEETING projektów LIFE  organizowane przez ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KIELCACH Beneficjent Koordynujący projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu „ Spotkania poświęcone było wymianie doświadczeń między projektami. Wszyscy uczestnicy Platform meeting podzielili się na trzy grupy przy 3 stanowiskach podzielonych tematycznie. ...

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE PRAC MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE EFEKTU PROJEKTU

6 listopada 2018

W dniu 05.11.2018 r. rozpoczęły się prace terenowe w ramach zadania pn. „Usuwanie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej”, które ma na celu utrzymanie efektów projektu LIFE12NAT/PL/000031. Usuwanie siewek niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów odbywa się punktowo, przy pomocy lekkich maszyn o napędzie ...

Czytaj więcej

Wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej

13 października 2018

 9 m-c od zakończenia projektu „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” w dniu 28.09.2018 r. Pani Monitor Projektu przedstawiciel Komisji Europejskiej sprawdzał jego trwałość. Zespół Sekcji Ochrony Środowiska wraz z Zespołem Zarządzającym Projektem oraz Panią Monitor Expert uczestniczył w wizji w terenie . Pani Monitor Expert mogła ocenić prace jakie realizujemy na ...

Czytaj więcej

Zakończenie projektu – raport

13 października 2018

Plik do pobrania Raport końcowy – LIFE  

Czytaj więcej

Utrzymanie efektu projektu

13 września 2018

Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu Life+ jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na dążeniu do utrzymania i poprawy stanu ochrony siedlisk napiaskowych chronionych w ramach sieci Natura 2000.  W tym celu  na Pustyni Błędowskiej trwają prace czyszczenia gleby bielicowej za pomocą zakupionego w ramach ...

Czytaj więcej

Promocja projektu LIFE

13 kwietnia 2018

Po zakończeniu projektu 30.12.2017r. udało nam się uczestniczyć w bieżącym roku w odprawach, szkoleniach  w dniach otwartych Life organizowanych przez NFOSiGW gdzie w sposób bardzo czynny promowaliśmy Projekt realizowany przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie w latach 2013-2017. Sporządził : K.Kępa

Czytaj więcej

Zakończenie projektu LIFE12 NAT/PL/000031

29 grudnia 2017

Z dniem 31.12.2017 realizacja projektu LIFE12 NAT/PL/000031 kończy się. Realizacja zadań na terenie Pustyni Błędowskiej (północnej części zarządzanej przez RZI w Krakowie) będzie nadal kontynuowana również po projekcie. Dzięki projektowi (2013-2017) rozpoczął się proces regeneracji siedlisk i będzie on trwał nadal. Pustynia jest cenna nie tylko przyrodniczo ale stanowi również ważny dla wojska plac ćwiczeń. ...

Czytaj więcej

Zakończono prace czyszczenia pól deflacyjnych.

28 listopada 2017

Założony CEL realizacji zadania został osiągnięty. Strefa buforowa (pola deflacyjne) została oczyszczona poprzez jednorazowe czyszczenie głęboszem i sandcleanerem terenu nie porośniętego murawami napiskowymi. Prace wykonywane były w okresie : 12-27.06.2017 (11 dni), 17.07-11.08.2017 (20 dni), 04.09-24.11.2017 (57 dni) w oparciu o Plan prac pilotażowych czyszczenia gleby bielicowej, na podstawie Rozkazów dziennych Szefa RZI w Krakowie. ...

Czytaj więcej

WIZYTA DR HAB. INŻ. HUBERTA LACHWICZA PROWADZĄCEGO BADANIA JAKOŚCI TECHNICZNEJ SUROWCA DRZEWNEGO Z PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ.

14 września 2017

W dniu 11.09.2017r. na terenie Pustyni Błędowskiej gościliśmy Dr hab. inż. Huberta Lachowicza (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu). Podczas wizyty na Pustyni Błędowskiej odwiedziliśmy miejsca, w których w marcu 2015 roku prowadzone były badania terenowe mające na celu pozyskanie surowca drzewnego do badań jakości technicznej. Były to powierzchnie zlokalizowane ...

Czytaj więcej

KOLEJNY – 3 – ETAP PRAC CZYSZCZENIA GLEBY BIELICOWEJ

12 września 2017

Pierwsze dwa etapy czyszczenia gleby bielicowej zostały wykonane w czerwcu i na przełomie lipca/sierpnia b.r. Łącznie przeprowadziliśmy prace na ok. 70 hektarach terenu, który przed pracami usuwania drzew i krzewów był zwartym lasem. Prace te muszą być kontynuowane również w kolejnych latach, aby stworzyć dobre warunki (pola deflacyjne stanowiące strefę buforową) dla siedlisk przyrodniczych. Z ...

Czytaj więcej

USUWANIE WIERZBY PIASKOWEJ

12 września 2017

Pustynia Błędowskie z każdym dniem wygląda coraz lepiej. Po długich i trudnych pracach usuwania drzew i krzewów, które zakończyliśmy w lutym b.r. właśnie rozpoczynamy kolejny etap prac – tym razem usuwania wierzby piaskowej. Prace te wymagają szczególnej ostrożności, gdyż w dużej mierze wierzba piaskowa porasta dobrze zachowane płaty muraw i cennych przyrodniczo siedlisk. Prace „Usuwania ...

Czytaj więcej

Etap 2 – czyszczenie gleby bielicowej z użyciem głębosza i sandcleanera.

16 sierpnia 2017

Kolejny etap prac prowadzony był w dniach 17.07 – 11.08.2017r. Prace prowadzone były z użyciem głębosza i sancleanera. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych prace przeprowadziliśmy na kolejnych 40 ha. Efekt jest zadowalający. Czyszczenie gleby bielicowej przynosi oczekiwane rezultaty. Powtarzanie prac przez kolejne lata, sukcesywnie z użyciem zakupionego sprzętu zapewne pozwoli na utrzymanie efektów prowadzonych prac terenowych. ...

Czytaj więcej

TERENOWY PUNKT INFORMACYJNY

11 sierpnia 2017

W ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 wybudowaliśmy Terenowy Punkt Informacyjny przeznaczony dla żołnierzy ćwiczących na terenie Pustyni Błędowskiej oraz służący upowszechnianiu wiedzy o projekcie, Naturze 2000 i przyrodzie.        

Czytaj więcej

PRACE TERENOWE Z UŻYCIEM GŁĘBOSZA I SANDCLEANERA

25 lipca 2017

Na Pustyni Błędowskiej trwają prace czyszczenia gleby bielicowej za pomocą zakupionego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 sprzętu: głębosza i sandcleanera. Pierwszy – pilotażowy etap czyszczenia gleby za pomocą głębosza prowadzony był od 12 do 27 czerwca 2017r. Obecnie na przygotowanym głęboszem terenie prowadzimy poziome czyszczenie piachu przy użyciu sandcleanera. Prace na tym etapie potrwają do ...

Czytaj więcej

PLATFORMA WIDOKOWA PRZY BUNKRZE

24 lipca 2017

Wybudowana w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 „Platforma Widokowa przy Bunkrze” cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Dzięki nowemu obiektowi można podziwiać krajobraz Pustyni Błędowskiej użytkowanej przez wojsko, który często dopełnia obraz skaczących na spadochronach żołnierzy. Ponadto na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w okolicy budowli zamieszczono informacje o projekcie, przyrodzie i wojsku. Dodatkowo dla spragnionych bezpośredniego kontaktu ...

Czytaj więcej

Podziękowania za udział w konferencji

1 czerwca 2017

W imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie oraz zespołu realizującego projekt serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i przybyłym gościom za udział w międzynarodowej konferencji kończącej projekt LIFE12 NAT/PL/000031 pn. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska (17-19.05.2017r.). Wydarzenie to było okazją do uczczenia 25-tej rocznicy programu LIFE, o ...

Czytaj więcej

Dni Informacyjne LIFE

27 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017 roku w Warszawie, odbywały się  Dni Informacyjne LIFE, organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień Informacyjny LIFE było okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz prezentacji działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców. Więcej informacji na temat tegorocznych dni informacyjnych LIFE można znaleźć Dni Informacyjne ...

Czytaj więcej

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

13 kwietnia 2017

W dniach 11-12.04.2017r przedstawiciel Komisji Europejskiej oficer techniczny projektu oraz monitor projektu przeprowadzili kontrolę efektów Projektu LIFE 12 NAT/PL/000031. Wizyta służyła sprawdzeniu stanu zaawansowania wdrażanych zadań projektowych oraz omówieniu i wyjaśnianiu wszelkich nierozstrzygniętych dotąd kwestii technicznych i finansowych.

Czytaj wiecej

Dwudniowe warsztaty szkoleniowe w Drawsku

7 kwietnia 2017

W dniu 04-05.04.2017r. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku odbył się dwudniowy warsztat szkoleniowy, który miał na celu : przedstawienie uczestnikom sposobów ochrony przyrody oraz zasad zachowania na terenach objętych Naturą 2000. To już 10 a zarazem ostatni z warsztatów które prowadziliśmy. Pierwszy dzień to wykłady, prezentacje wymiana doświadczeń – drugi teren Poligonu ...

Czytaj więcej

Honorowy Patronat

3 kwietnia 2017

Chcielibyśmy ogłosić , że nasza konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Wojewody Małopolskiego. Cieszymy się, że nasza praca nad ochroną oraz przywróceniem naturalnych siedlisk na obszarze Pustyni Błędowskiej została doceniona prze Ministra Obrony Narodowej oraz Marszałka Małopolskiego. Międzynarodowa konferencja będzie okazją m.in. do zaprezentowania efektów zrealizowanych działań w Projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 do ...

Czytaj więcej

Spotkanie Rady Projektu

31 marca 2017

Dnia 30.03.2017r na terenie Pustyni Błędowskiej odbyło się szóste spotkanie Rady Projektu. Przedstawiono członkom Rady postęp prac na terenie projektu oraz omówiono szczegółowo inwestycje – budowa platformy widokowej oraz punktu terenowego. Menedżer projektu zapoznał uczestników z zadaniami które pozostały do wykonania do zakończenia projektu oraz planowany sposobem utrzymania efektów projektu po jego zakończeniu. K.Kępa Fot.KK

Czytaj więcej

Dwudniowy warsztat szkoleniowy w Orzyszu

27 marca 2017

W dniu 23.03.2017r na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu rozpoczął się dwudniowy warsztat szkoleniowy, który ma na celu : przedstawienie uczestnikom sposobów ochrony przyrody oraz zasad zachowania na terenach objętych Naturą 2000. To kolejny bo już 9 warsztat który prowadzimy. Pierwszy dzień to wykłady, prezentacje wymiana doświadczeń – drugi teren Poligonu . ...

Czytaj więcej

Ósmy warsztat szkoleniowy

27 marca 2017

W dniu 21.03.2017r. na terenie Pustyni Błędowskiej odbył się 8 warsztat szkoleniowy przeznaczony dla: -przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska. W spotkaniu naszym uczestniczyli również: – przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu, – Akademia Jana Długosza z Częstochowy, – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. – ...

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca Projekt LIFE12NAT/PL/000031

16 marca 2017

Konferencja podsumowująca Projekt LIFE12NAT/PL/000031 W dniach 17-19 maja 2017 r. w Polsce Kraków – Jerzmanowice oraz na terenie Pustyni Błędowskiej, odbędzie się  Międzynarodowa Konferencja podsumowująca Projekt LIFE12NAT/PL/000031, pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty zrealizowanych działań w Projekcie. Zostanie podsumowana 4-letnia działalność pracowników Rejonowego ...

Czytaj więcej

Ruszyła budowa platformy widokowej

15 marca 2017

Ruszyła budowa platformy widokowej przy bunkrze w Chechle na Wzgórzu Dąbrówka. W dniu 08.12.2016 została zawarta umowa z firmą P.B.E. ELBUD Gdańsk S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 42/44 w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn.: Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w ...

Czytaj więcej

Siódme warsztaty w Zamościu

12 marca 2017

W dniu 10.03.2017r. w Zamościu odbył się kolejny bo już 7 warsztat przeznaczony dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska. Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii ...

Czytaj więcej

Zakończenie prac usuwania drzew i krzewów

5 marca 2017

Zakończenie prac usuwania drzew i krzewów. W dniu 03.03.2017 firma Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD” Piątek i Ptak Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Spokojnej 6 w Tarnowie zakończyła prace polegające na usuwaniu drzew i krzewów z terenów renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych – działanie ochrony czynnej w projekcie LIFE 12/NAT/PL 000031 pn.: ”Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk ...

Czytaj więcej

Kolejne szóste warsztaty we Wrocławiu

26 lutego 2017

W dniu 24.02.2017r. we Wrocławiu odbył się kolejny bo już 6 z warsztatów przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska.Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii ...

Czytaj więcej

Uwaga, zmiana adresów mailowych

27 grudnia 2016

Uwaga Zmiana adresów mailowych. Aktualne zamieszczone w zakładce Kontakty.

Czytaj więcej

Tytuł EuroSymbol 2016 Działań Proekologicznych

24 listopada 2016

23.11.2016 – Decyzją Kapituły Programu Symbol Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie uzyskał tytuł EuroSymbol 2016 Działań Proekologicznych – za ciężką pracę przywrócenia siedlisk wydm śródlądowych charakterystycznych dla obszaru Pustyni Błędowskiej. Dziękujemy wszystkim za wkład i zaangażowanie w realizację projektu. To wielki zaszczyt być dostrzeżonym i wyróżnionym w działaniach, które służą społeczeństwu, przyrodzie i wojsku. Edyta ...

Czytaj więcej

Emisja w TVP Kraków kolejnego – trzeciego – odcinka programu o rewitalizacji Pustyni Błędowskiej

14 listopada 2016

Emisja w TVP Kraków kolejnego – trzeciego – odcinka programu o rewitalizacji Pustyni Błędowskiej już za nami (13.11.2016 r. godz. 17:40) Powtórki wszystkich trzech odcinków odbyły się na antenie TVP3: 22.11.2016 r. godz. 10:50, 24.11.2016 r. godz. 14:55, 29 .11.2016 r. godz. 10:50 Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do śledzenia aktualności na Facebooku. Edyta Mazur

Czytaj więcej

Wizyta studyjna delegacji z Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE ze Słowenii

28 października 2016

27.10.2016r  – Wizyta studyjna delegacji z Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE ze Słowenii – LIFE14CAP/SI/000012- LIFE CB SI. Spotkanie pozwoliło nam podzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji projektu,, jak również opowiedzieć o północnej i południowej części Pustyni Błędowskiej rewitalizowanej w ramach dwóch projektów unijnych. Goście odwiedzili centrum informacji pustynnej w Gminie Klucze, gdzie Konsultant ds. przyrody ...

Czytaj więcej

Emisja 2 odcinka programu „Rewitalizacja Pustyni Błędowskiej”

29 września 2016

Gorąco zapraszamy do obejrzenia drugiego z czterech odcinków programu „Rewitalizacja Pustyni Błędowskiej” Emisja odbędzie się  03.10.2016 o godzinie 19:05 oraz powtórka 04.10.2016 o godzinie 21:15 w TVP Kraków

Czytaj więcej

Emisja 1 odcinka programu „Rewitalizacja Pustyni Błędowskiej”

3 września 2016

Gorąco zapraszamy do obejrzenia pierwszego z czterech odcinków programu „Rewitalizacja Pustyni Błędowskiej” Emisja odbędzie się  07.09.2016 o godzinie 19:15 w TVP Kraków

Czytaj więcej

Prace przygotowawcze nad reportażami

24 lipca 2016

Aktualnie trwają prace przygotowawcze nad reportażami których głównym celem  będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przybliżenie zagadnień dotyczących projektu Life+ i jego znaczenia w ochronnie przyrody. Emisja pierwszego odcinka w TVP Kraków już w sierpniu.

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja we Francji

30 czerwca 2016

Przedstawiciele naszego projektu w dniach 28-30.06 brali udział w Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w NIMES we Francji. Udział w konferencji przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze NATURA 2000 w Francji oraz innych obszarach Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej, a także Izraela. Ponadto udział w konferencji pozwolił na zapoznanie ...

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja w Holandii

16 czerwca 2016

W dniach 15-17.06.2016 przedstawiciele naszego projektu brali udział w Konferencji Międzynarodowej, która odbyła się w Holandii w miejscowości Zandvoort Netherlands. Podczas konferencji poruszono następujące zagadnienia: Projekt Amsterdam Dunes przedstawił nam referaty na następujące zagadnienia zarządzanie wydmami szarymi usunięcie krzewów z wydm oraz czeremchy amerykańskiej usunięcie lasu sosnowego stare i nowe zarządzanie Holenderskimi przybrzeżami interwencja na dużą skalę w ...

Czytaj dalej

Udostępnienie terenu Pustyni Błędowskiej – Gmina Klucze

6 czerwca 2016

Uwaga: Teren Pustyni Błędowskiej użytkowany przez wojsko (północna część pustyni) jest terenem zamkniętym. Udostępnienie terenu Pustyni Błędowskiej – Gmina Klucze: Zapraszamy do odwiedzania Pustyni Błędowskiej przygotowanej turystycznie przez Gminę Klucze: (Punkt widokowy – Wzgórze Czubatka, współrzędne GPS:50*20’11.00N, 19*32’56.70E oraz wjazd od strony lasu (ul. Bolesławska) gdzie jest altana, tablice informacyjne i miejsce zagospodarowane turystycznie: GPS: ...

Czytaj więcej

Spotkanie Rady Projektu

2 czerwca 2016

 2 czerwca na Pustyni Błędowskiej odbyło się kolejne spotkanie Rady Projektu.

Czytaj dalej

O projekcie LIFE12/NAT/PL/000031 w Telewizji Kraków

16 maja 2016

Wczoraj  15.05.2016 w Telewizji Kraków w programie Kronika Krakowska można było zobaczyć postępy prac na Pustyni Błędowskiej oraz ich wpływie na skoki spadochronowe 6 Brygady Powietrznodesantowej. 00:10:58  http://krakow.tvp.pl/25355988/15-v-2016-godz-1830

Czytaj więcej

Dzień Informacyjny LIFE 2016

29 kwietnia 2016

26 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty, przedstawiciele naszego projektu brali czynny udział w Dniu Informacyjnym LIFE, organizowanym po raz dziewiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień Informacyjny LIFE było okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz prezentacji działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu ...

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca projekt LIFE11 NAT/PL/432

21 kwietnia 2016

Od 18 do 20 kwietnia 2016 roku w Hucisku k/Wodowic odbyła się konferencja podsumowująca projekt LIFE11 NAT/PL/432 „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Konferencja była  syntezę osiągnięć projektu realizowanego w latach 2012–2016 na terenie czterech ostoi Natura 2000 oraz  okazją do wymiany doświadczeń z zakresu czynnej ochrony przyrody. Gościem ...

Czytaj więcej

Warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz osób zarządzających terenami wojska.

15 kwietnia 2016

W dniu 14.04.2016r. w Nowej Dębie odbyły się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla  osób zarządzających terenami wojska. Zakres tematyczny warsztatu obejmował zasady ochrony obszarów 2000,
 metody czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych oraz ochronę napiaskowych siedlisk przyrodniczych (muraw napiaskowych, wydm śródlądowych). Warsztaty składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, która odbyła się  ...

Czytaj więcej

Wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej

2 kwietnia 2016

31 marca – 01 kwiecień 2016 r.w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie odbywa się wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej związana z prezentacją postępów projektu „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”

Czytaj więcej

Wizyta Wydziału Leśnego Katedry Użytkowania Lasu.

20 marca 2016

W dniu 17.03.2016r. na terenie Pustyni Błędowskiej dr inż. Hubert Lachowicz oraz pan Jarosław Kikulski z SGGW Warszawa – Wydział Leśny Katedry Użytkowania Lasu odwiedzili teren Pustyni Błędowskiej w celu pobrania próbek drewna sosny do badań strukturalnych i fizyko-mechanicznych. Powierzchnie do badań zostały wyznaczone zarówno na terenie należącym do wojska, jak i na terenie Lasów ...

Czytaj więcej

Czwarte warsztaty w Bydgoszczy

18 marca 2016

W dniu 17.03.2016r. w Bydgoszczy odbył się 4 warsztat przeznaczony dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska, które mają na celu szczególne znaczenie przyrodnicze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii ...

Czytaj więcej

Wizyta terenowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

10 marca 2016

W dniu 09.03.2016r Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła wizję terenową w celu oceny stanu siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska oraz efektów realizacji działań ochronnych. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie realizując projekt LIFE12NAT/PL/000031 ,,Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000″, wykonuje działania ochronne wskazane przez ...

Czytaj więcej

Spotkanie z projektem LIFE11 NAT/PL/432

7 marca 2016

W dniach 03-04.03.2016 w ramach działania F2 odbyło się spotkanie Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 z Projektem  pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Pierwszy dzień spotkania odbywał się w biurze Projektu w którym uczestniczył również Projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn.: „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. Tematyka ...

Czytaj więcej

Nominacja do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2016

23 lutego 2016

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie otrzymał nominację do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2016 za projekt „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”. Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia stawia sobie za cel wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie. Realizuje go poprzez ...

Czytaj więcej

Kwalifikacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego rozwoju

26 stycznia 2016

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie otrzymał kwalifikację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016, której partnerem medialnym jest „Rzecz o Innowacjach” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Gdzie prezentowane są podmioty, które biorą udział w programie i realizują innowacyjne projekty.   Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i ...

Czytaj więcej

Nominacja do tytułu Symbolu Działań Proekologicznych

22 stycznia 2016

    Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie został nominowany do tytułu Symbol Działań Proekologicznych 2016 za projekt „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”. Symbol 2016 to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od ponad pięciu lat przez redakcję – wydawcę „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i ...

Czytaj więcej

Trzecie warsztaty szkoleniowe 15.12.2015 r.

16 grudnia 2015

15.12.2015 w  Warszawie odbyły się trzecie z pięciu warsztatów szkoleniowych  pt “Zasady ochrony obszarów Natura 2000 organizowane w ramach naszego projektu Life 12 NAT/PL/000031 i przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz osób zarządzającymi terenami wojska, które mają szczególne znaczenie przyrodnicze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura ...

Czytaj więcej

Drugie Spotkanie Projektów LIFE NATURA

5 grudnia 2015

W dniach 03-04.12.2015r.Przedstawiciele zespołu zarządzającego projektem Pani Edyta Mazur oraz Katarzyna Kępa uczestniczyły w II spotkaniu projektów LIFE zorganizowanym przez Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w miejscowości Smoleń. Spotkania robocze poświęcone było wymianie doświadczeń między projektami. Wszyscy uczestnicy konferencji podzielili się na trzy grupy przy 3 stanowiskach podzielonych tematycznie. Każda grupa obejmowała inny blok tematyczny. ...

Czytaj więcej

Polska Nagroda Innowacyjności z 5.11.2015

6 listopada 2015

5 listopada 2015 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w dziedzinie ekologia za realizację projektu “Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 ” LIFE12NAT/PL/000031 Nagrodę odebrał płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. W tak ważnym ...

Czytaj więcej

Odprawa Szkoleniowo – Koordynacyjna w Zakopanem

30 października 2015

W dniach od 26.10 do 30.10.2015 w Zakopanem odbyła się odprawa szkoleniowo – koordynacyjna podczas której zostały omówione zagadnienia ochrony środowiska a szczególnie ocena prowadzenia ochrony środowiska w Siłach Zbrojnych w 2015 r. oraz kierunków i priorytetów do działalności w roku 2016. Podczas odprawy Menadżer naszego projektu Pani Edyta Mazur prowadziła wykład dotyczący Kompleksowej ochrony ...

Czytaj więcej

Warsztaty „Zasady ochrony obszarów Natura 2000 – Pustynia Błędowska”

29 października 2015

28.10.2015 odbyły się drugie z pięciu warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz osób zarządzającymi terenami wojska, które mają szczególne znaczenie przyrodnicze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego ...

Czytaj więcej

Odprawa Rozliczeniowo – Zadaniowa dla osób zajmujących się problematyką Ochrony Środowiska w 4 RBLOG Wrocław

23 października 2015

W dniach od 19 do 23.10.2015 w miejscowości Świeradów Zdrój odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa dla osób zajmujących się problematyka ochrony środowiska w 4 RBLOG oraz sekcji ochrony środowisk 2,4,43,44,45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zakres tematyczny odprawy obejmował: a. Pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami – podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. b. Prawo ochrony środowiska w zakresie wprowadzania ...

Czytaj więcej

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

21 października 2015

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie otrzymał nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus. Nominację przyznano za realizację projektu LIFE12NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” Polska Nagroda Innowacyjności to program wizerunkowy prowadzony ...

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca projekt „Poznaj Swoją Naturę”

25 września 2015

Konferencja podsumowująca projekt „Poznaj swoją Naturę” 24 września 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyła się konferencja zamykająca projekt LIFE+ Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę. W wydarzeniu uczestniczył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia. Wśród gości konferencji znalazły się osoby reprezentujące podmioty i instytucje uczestniczące w projekcie i zaangażowane w jego realizację, w tym przedstawiciele ...

Czytaj więcej

Kurs z bezpieczeństwa ekologicznego.

15 września 2015

W dniu dzisiejszym odbywa się drugi dzień kursu doskonalącego z bezpieczeństwa ekologicznego dla inspektorów ochrony środowiska z jednostek (instytucji) wojskowych. Kurs organizowany jest przez Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej wspólnie z Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej. Przedstawiciele naszego projektu prowadzą dla uczestników kursu wykład dotyczący Ochrony środowiska na poligonach.  

Czytaj więcej

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg Pierwiastków w przyrodzie BIOAKUMULACJA-TOKSYCZNOŚĆ-PRZECIWDZIAŁANIE”

10 września 2015

Dzisiaj przedstawicielki naszego projektu brały udział w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Obieg Pierwiastków w przyrodzie BIOAKUMULACJA-TOKSYCZNOŚĆ-PRZECIWDZIAŁANIE” Konferencja zorganizowana była przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Departamentem Infrastruktury MON. Patronat nad ww. konferencją objął Podsekretarz Stanu
 w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pani Beata Oczkowicz. W trakcie Konferencji Pani Edyta Mazur I Pani Katarzyna ...

Czytaj więcej

Święto Wojska Polskiego

14 sierpnia 2015

15.08.2015 obchodzimy Święto Wojska Polskiego z tej okazji wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań

Czytaj dalej

IV spotkanie Rady Projeku

10 lipca 2015

W dniu 09.07.2015r. w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, odbyło się czwarte spotkanie Rady Projektu. Menedżer Projektu Pani Edyta Mazur omówiła najważniejsze problemy po czym członkowie spotkania udali się na teren Pustyni Błędowskiej. Na wzgórzu Dąbrówka ( bunkier) została przedstawiona propozycja przesłana do Komisji Europejskiej „Budowa Platformy Widokowej” . Rada Projektu wyraziła poparcie dla ...

Czytaj więcej

Promocja naszego projektu podczas konkursu ekoLIDERZY

17 czerwca 2015

W dniu 15 czerwca 2015 r.,  w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją zorganizował konkurs ekoLIDERZY 2015, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób ...

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja w Rydze

27 maja 2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W RYDZE – Nature Conference Eu Biodiversity strategy 2020 – implrmentation 26-29.05.2015 Ryga

Czytaj dalej

Turyści lekceważą zakaz wstępu na Pustynię

21 maja 2015

Efekty odtwarzania walorów przyrodniczych Pustyni Błędowskiej są już widoczne gołym okiem. Zarówno od strony Czubatki, jak i Dąbrówki rozpościera się urzekający widok odsłoniętych piasków. Od strony Klucz atrakcja turystyczna jest już od jakiegoś czasu dostępna dla zwiedzających, natomiast w Chechle jeszcze długo pozostanie obszarem zamkniętym. Cały artykuł : http://pulsolkusza.pl/artykul_947_turysci_lekcewaza_zakaz_wstepu_na_pustynie.html

Czytaj dalej

XXV Sympozjum Jurajskie

7 maja 2015

6 maja został zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego XXV SYMPOZJUM JURAJSKIM – CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ w którym braliśmy udział.

Czytaj więcej

Kontrola Departamentu Infrastruktury MON

25 kwietnia 2015

Dnia 23.04.2015 roku Projekt LIFE12 NAT/PL/000031 uczestniczył w nadzorze służbowym realizowanym przez Departament Infrastruktury MON . Przedstawiciele DI MON zapoznali się z harmonogramem Prac Projektu oraz uczestniczyli w wizycie na terenie Pustyni Błędowskiej, gdzie mogli ocenić realizację zadań nałożonych na Projekt.                

Czytaj więcej

Szkolenie zorganizowane przez 3 RBLOG

24 kwietnia 2015

22.04.2015r. BOCHNIA – uczestniczyliśmy w  szkoleniu zorganizowanym przez 3 RBLOG – dziękujemy za zaproszenie i za niesamowitą atmosferę  LIFE12 NAT/PL/000031 potocznie nazywany LIFE +

Czytaj więcej

16.04 – ŚWIĘTO SAPERA

16 kwietnia 2015

16.04 – ŚWIĘTO SAPERA „…żadna bitwa, a zawżdy wojna odbyć się bez saperów nie może, a gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są…” Tadeusz KOŚCIUSZKO Drodzy Saperzy W tak ważnym dniu Życzymy Wam  aby ciężka saperska służba pozostawała  źródłem Waszej  satysfakcji a kolejne Święta wyznaczały efektywny bilans  Waszych sukcesów i osobistych osiągnięć. Niech Wam ...

Czytaj więcej

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE 2015

15 kwietnia 2015

  Wczoraj 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie reprezentacja naszego projektu brała udział w Dniu  Informacyjnym LIFE, który był organizowany po raz ósmy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Wydarzenie  to było okazją do wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami programu  LIFE, a także zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów  szerokiemu gronu potencjalnych ...

Czytaj więcej

Dzień informacyjny LIFE organizowany przez NFOŚiGW

22 marca 2015

W dniu 14.04.2015r. Zespół Zarządzający Projektem w składzie: Edyta Mazur, Katarzyna Kępa, Justyna Markiewicz-Kuchta oraz Anna Nowak wezmą udział w dniu informacyjnym LIFE organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzień Informacyjny LIFE jest dla nas doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz zaprezentowania realizowanych  zadań w ramach ...

Czytaj więcej

Pierwsze szkolenie realizowane w ramach porojektu LIFE12 NAT/PL/000031

19 marca 2015

18.03.2015 w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie odbyło się szkolenie warsztatowe pt ,, Sposoby ochrony przyrody oraz zasad zachowania się na terenach objętych ochroną Natura 2000, gospodarka odpadami na tych terenach, zagrożenia spowodowane wyciekiem substancji ropopochodnych”. Szkolenie realizowane jest w ramach naszego projektu LIFE12 NAT/PL/000031

Czytaj więcej

Spotkanie z Monitorem Projektu LIFE+

11 marca 2015

  9-10 marca 2015 r. Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w biurze projektu Life+ w Krakowie odbyła się wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej związana z prezentacją postępów projektu  Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000. Wizyta w terenie (wojskowa część Pustyni Błędowskiej) odbyła się w pierwszy dzień. Monitor Projektu LIFE+ Pani Edyta Owadowska-Corlin, ...

Czytaj więcej

Uwaga zmiana numerów telefonów stacjonarnych.

2 marca 2015

Uwaga Zmiana numerów telefonów stacjonarnych. Aktualne zamieszczone w zakładce Kontakty. ( przed numerem 261 nie należy wybierać numeru kierunkowego. Numery telefonów komórkowych nie ulegają zmianie)

Czytaj więcej

Konferencji organizowanej przez projekt LIFE09 NAT/IT/000118

2 marca 2015

W marcu br. będziemy uczestniczyć w konferencji organizowanej przez projekt LIFE09 NAT/IT/000118  http://www.lifericopri.it/en/

Czytaj więcej

Audyt finansowy projektu za okres od 01.09.2013 r do końca 2014r.

27 lutego 2015

W najbliższych dniach przeprowadzony będzie przez firmę ADVISOR z Katowic audyt finansowy projektu za okres od 01.09.2013 r do końca 2014r. Jest to realizacja działania F3. Audyt prowadzony jest dwustopniowo, kolejny będzie przeprowadzony po zakończeniu projektu tj. w 2017r.

Czytaj więcej

UWAGA! ZMIANA ADRESU MAILOWEGO

24 lutego 2015

UWAGA! ZMIANA ADRESU MAILOWEGO Z dniem 01.02.2015r. nastąpiła zmiana adresu mailowego PROJEKTU NOWY ADRES rzi.life@wp.mil.pl

Czytaj więcej

Rozpoczęto usuwanie drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej

20 lutego 2015

Rozpoczęto usuwanie drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej Od początku stycznia 2015 r. rozpoczęła się realizacja jednego z najważniejszych zadań naszego projektu tj. działanie ochronny czynnej – usuwanie drzew i krzewów. Prace w terenie prowadzone są pod ścisłym nadzorem przyrodniczym oraz we współpracy z firmą odpowiedzialną za sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych ...

Czytaj więcej

UWAGA ! ! !

9 grudnia 2014

UWAGA ! ! ! Wojskowy Teren Pustyni Błędowskiej został oczyszczony z odpadów komunalnych. PROSIMY NIE ZANIECZYSZCZAĆ TERENU PUSTYNI. Podczas nadzorów w terenie coraz częściej napotyka się „dzikie” wysypiska odpadów komunalnych pozostawionych przez ludzi. Teren Pustyni monitorowany jest przez pracowników Zespołu Zarządzającego, firmę rozminowującą oraz wykonawcę monitoringu przyrodniczego. Przypadki znalezienia odpadów na Terenie Wojskowej części Pustyni ...

Czytaj dalej

SPOTKANIE RADY PROJEKTU

9 grudnia 2014

SPOTKANIE RADY PROJEKTU Dnia   11.12.20014 o godzinie 9:00 w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 80 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie Rady Projektu Life 12/NAT/PL 000031. Podczas spotkania zostaną podsumowane wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane podczas pierwszego roku funkcjonowania projektu. Szczegółowy harmonogram spotkania dostępny w załączniku: Harmonogram spotkania 11.12.2014

Czytaj dalej

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN Na obszarze 86,3233 h (tj. 23% całości obszaru) zostały zakończone działanie polegające na oczyszczeniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zadanie polegało na wykonaniu prac saperskich do głębokości 1,2 m. Wykryto, usunięto i zniszczono przedmioty wybuchowe i niebezpieczne ze wskazanego obszaru. Ponadto usunięte zostały „dzikie” wysypiska odpadów, gruzu ...

Czytaj dalej

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O”

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O” Dnia 31.10.2014r. monitoring stanu „0” dla około 50% powierzchni terenu zastał zakończony. Podczas prac zostały przeprowadzone następujące badania: 1.Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i zagrożonych roślin wyższych i grzybów (w tym porostów). Zadanie to miało na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem ważnych gatunków roślin, ewentualną modyfikacją ...

Czytaj dalej

I etap prac saperskich.

26 listopada 2014

I Etap prac saperskich prawie mamy już za sobą. Czekają nas jeszcze kolejne trzy zakaz wstępu obowiązuje nadal … do odwołania !!!!!

Czytaj dalej

Promocja Projektu na Konferencji Międzynarodowej w Kluczach

7 października 2014

W dniach 30.09-01.10.2014 przedstawiciele naszego Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 brali udział w międzynarodowej Konferencji w Kluczach podsumowujący bliźniaczy do naszego  Projekt pt.”Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Oprócz części teoretycznej i wizji terenowej, podczas której prezentowane były wyniki projektu odbyło się także wielkie otwarcie Pustynnego Centrum Informacji.W trakcie konferencji  ...

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja w Kluczach

28 września 2014

W tym tygodniu reprezentacja Zespołu Zarządzającego Projektem LIFE12 NAT/PL/000031 weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji, podsumowującej projekt pt „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

Czytaj więcej

Pustynia niedostępna!

5 września 2014

Pustynia niedostępna! Ważna informacja dla miłośników spacerów po „Polskiej Saharze” czy grzybiarzy. Od września br. obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU na teren Pustyni Błędowskiej. To z powodu dalszych prac terenowych, wykonywanych w ramach projektu odtwarzania walorów tego unikatowego na skalę światową miejsca. http://pulsolkusza.pl/artykul_730_pustynia_niedostepna.html

Czytaj więcej

15.08.2014 – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2014

Dzisiaj 15.08.2014 obchodzimy Święto Wojska Polskiego z tej okazji wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań.

Czytaj więcej

1 2