Zwierzęta i rośliny występujące na Pustyni Błędowskiej

Ptaki występujące na terenie Pustyni Błędowskiej:

Trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus),trzmielojad zwyczajnyŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzmielojad_zwyczajny

Zimorodek (Alcedo atthis),ZIMORODEK ZWYCZAJNYŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimorodek_zwyczajny#mediaviewer/File:Alcedo_atthis-8b.jpg

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius),Dzięcioł czarnyŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_czarny

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius),Dzięcioł średniŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_%C5%9Bredni

Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),Dziecioł bialogrzbietyŻródło :http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_bia%C5%82ogrzbiety

Dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus),dziecioł białoszyiŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82_bia%C5%82oszyi

Jarzębatka, pokrzewka jarzębata (Sylvia nisoria),JarzebatkaŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarz%C4%99batka

Gąsiorek, dzierzba gąsiorek (Lanius collurio), Neuntöter (Lanius collurio)Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85siorek

Lelek zwyczajny (Caprimulgus europaeus) lęgowy,lelek zwyczajnyŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lelek_zwyczajny

Lerka, skowronek borowy (Lullula arborea), (Ochr. Cz.) lęgowy,LerkaŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lerka

Świergotek polny (Anthus campestris),Swiergotek polnyŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiergotek_polny

Ortolan, trznadel ortolan (Emberiza hortulana),ORTOLANjpgŻródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ortolan

Gatunki typowe:

Szczotlicha siwa (Corynephorus canescens),Silbergras_1Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczotlicha_siwa

Sporek wiosenny (Spergula morisonii),Spergula_moriss_kz1Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sporek_wiosenny

Chroszcz nagołodygowy (Teesdalea nudicaulis),Teesdalia_nudicaulis_WŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chroszcz_nago%C5%82odygowy

Wiosnówka pospolita (Erophila verna),1024px-Erophila_verna_210406bŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosn%C3%B3wka_pospolita

Piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria),Ammophila_arenaria_M1Źródłó: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskownica_zwyczajna

Strzęplica siwa (Koeleria glauca),Koeleria_pyramidata_010608aŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strz%C4%99plica

Turzycą piaskową (Carex arenaria),CarexArenariaŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Turzyca_piaskowa

Mietlica (Agrostis sp.).

Agrostis_capillarisŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mietlica

Gady występujące na terenie Pustyni Błędowskiej

Gatunki wymienione w IV Zał. Dyrektywy Habitatowej:

Gniewosz plamisty (Coronella austriaca)

1280px-CoronellaAustriaca1Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniewosz_plamisty

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

1024px-JaszczurkaŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_zwinka

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis),

1024px-Anguis_fragilis_(curled_up)Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Padalec_zwyczajny

Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara),

Zootoca_vivipara_BS11Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_%C5%BCyworodna

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix),

Natrix_natrix_(Marek_Szczepanek)http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaskroniec_zwyczajny

Żmija zygzakowata (Vipera berus).

Vipera_berus_(Marek_Szczepanek)http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmija_zygzakowata

Płazy występujące na terenie Pustyni Błędowskiej

Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus).

1024px-Knoblauchkroete_IMGP4749Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzebiuszka_ziemna

Bezkręgowce występujące na terenie Pustyni Błędowskiej

Mrówkolew wydmowy (Myrmelon bore) (C.K.),

Błonkówki (żądłówki),

Motyle i chrząszcze związane z tego typu siedliskami.